3 -10 - 2007

Afscheid Yvonne Baetens als voorzitster

afscheid Yvonne Baetens als voorzitster van het St.-Petruskoor Op 3 oktober 2007, precies 6 jaar nadat zij Hub Geurts opvolgde, heeft onze voorzitster, Yvonne Baetens het voorzitterschap overgedragen aan Ad Canton, tot voorkort vice-voorzitter van het koor.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering dankte de nieuwe voorzitter haar voor de vele verdiensten:  “Yvonne laat een gezonde vereniging achter, een koor dat een goede naam heeft opgebouwd in Sittard en omgeving.”
Gedurende de periode waarin Yvonne Baetens voorzitster was kon steeds een beroep op haar gedaan worden als het ging om het aanboren van subsidiebronnen. Ook verstond ze de kunst sponsoren te vinden die een bijdrage wilden leveren aan het koor hetzij in financieel opzicht hetzij in natura zoals het leveren van drukwerk. Er kwam gestructureerd overleg als het ging om de huisvesting in het Jochem Erenshoes en de inrichting en schoonmaak werden professioneel aangepakt. Dank zij haar voldoen we nu aan de hedendaagse eisen met betrekking tot brandveiligheid, calamiteitenplan en BHV.
De interne organisatie werd gestroomlijnd: het Reglement werd aan de tijd aangepast en er kwamen richtlijnen voor bestuur en leden.
Daarnaast vergat Yvonne de sociale zijde van het koor niet: niet voor niets werd gedurende haar voorzitterschap de term “Petrusfamilie” geïntroduceerd.
Tot slot memoreerde Ad hoe het Yvonne samen met haar man Johan steeds weer lukt om nieuwe leden voor het koor te vinden: ondanks de vergrijzing bij vele koren kan ons St.-Petruskoor trots zijn op de groei van het aantal jeugdige leden!
Het daverende applaus van alle aanwezige leden onderstreepte samen met de bloemen de dankbaarheid van Yvonnes’ Petrusfamilie.

 

02-01-2008

Gregoriusonderscheiding

Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie van het St.- Petruskoor kregen een drietal leden van onze vereniging de Gregoriusonderscheiding opgespeld.
Alle drie waren zij 25 jaar lid als zangeres van een koor dat bij de Gregoriusvereniging is aangesloten. José Woelk was 25 jaar lid van ons eigen St.- Petruskoor.

Gedecoreerden Gregorius onderscheiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinie Habets , José Woelk en Ria Roodenburg werden onderscheiden wegens hun 25 jarig lidmaatschap als zangeres bij koor van de Gregoriusvereniging.

 

 

 

20-04-2008

“Le Café”

Ensemble Dulcinea

nodigt u uit voor een aromatisch lenteconcert met o.a. cantates van Bernier en Boismortier

 

Bianca Lenssen,     Irene Ruys,
sopraan viool
   
   
   
   
Hildegard Moonen, Arno Kerkhof,
viola di gamba clavecymbel

 

 

 

14-06-2008

Petrusfestival

Na een geslaagde eerste editie in 2007, vindt dit jaar in juni wederom het PETRUSFESTIVAL plaats.
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni  kunt u op diverse locaties in de binnenstad genieten van een gevarieerd muzikaal programma:

Zaterdag 14 juni

15.00 uur Basiliek

 

16.15 uur Michielskerk

 

18.00 uur Petruskerk

20.00 uur PetruskerkOpeninsconcert Schola Cantorem St. Michiel
Mariagezangen afwisseld met orgelwerken


Concert Vrouwenkoor Con Vivo, Maastricht
Muziek van o.a. Mendelssohn, Fauré en Berlioz


H.Mis m.m.v. Mannenkoor Si-tard

Concert Schütz-Monteverdi Consort
Mariavespers van Monteverdi door koor solisten en orkest

Zondag 15 juni

11.30 uur Petruskerk

 

15.00 uur Kapel Agnetenberg


16.00 uur MarktHoogmis m.m.v. Petruskoor + orkest
Premiere Orgelsolomesse van Mozart en Mariamotetten


Concert Ensemble Dulcinea, Lanaken
Mariamotetten van Händel, Rathgeber en Pergolesi

Slotconcert Harmonie St. Joseph
populair programma

01-02-2009

Pauselijke onderscheiding

Drie leden van het dameskoor van de Sittardse parochies H. Petrus, H. Michael, H. Bernadette en H. Paulus hebben gisteren een Pauselijke onderscheiding gekregen voor hunverdienste voor het koor

.a b

Clementine van Noorden-Van der Hijden en Dorothea Timmermans ontvingen de onderscheiding Bene Merenti uit handen van Monseigneur Van Rens. Mevrouw M. Bronnenberg-Wijnands kreeg de onderscheiding uitgereikt door Monseigneur Gijsen.

c e

Twee van de drie dames zijn tevens al ruimschoots lid van ons St. Petruskoor en wij feliciteren de dames met deze onderscheiding.

d f

woensdag 15 juli 2009

J u b i l a r i s s e n

Tijdens de afsluiting van het koorjaar 2008-2009 werden er weer de nodige jubilarissen in het zonnetje gezet. Allereerst waren er de leden welke een roos kregen aangeboden voor hun meerjarig lidmaatschap.

José Lemmens is 5 jaar bij ons Petruskoor en werd door onze voorzitter Ad Canton ook nog eens extra bedankt voor het vele werk wat ze verricht bij de commissie Lief en Leed.

Mara Laudy is al 30 jaar bij ons koor.

Mia Fuchs en José Spätgens mochten de felicitaties in ontvangst nemen voor 15 jaar lidmaatschap van ons koor.

 

4 Mara  3 José

5 José en Mia

 

G r e g o r i u s o n d e r s c h e i d i n g e n

Een drietal koorleden kregen een Gregoriusonderscheiding opgespeld door onze deken Wilbert van Rens.

Frits Douffet en Frans v.d. Heuvel beide goed voor 50 koorjaren en Ria Frijters kreeg de onderscheiding opgespeld voor 40 koorjaren.

2 Frits Douffet 50 koorjaren

6 Ria Frijters 40 koorjaren

1 Frans v.d. Heuvel 50 koorjaren