G e s c h i e d e n i s

Beste lezer,

Wij schrijven het jaar 1823. Het jaar waarin het St.-Petruskoor wordt opgericht. Het koor kiest als domicilie de St.-Petruskerk, ook wel de Grote Kerk genoemd, in het centrum van Sittard.
Gedurende ruim 150 jaar zijn de leden van het koor alleen van het mannelijke geslacht maar vanaf 1970, mogen ook vrouwen en meisjes toetreden. Vanaf dan wordt het dus een gemengd koor. Zowaar een heel gewenningsproces voor zowel de dirigent, de geestelijkheid alsook de parochianen. Deze hebben gegarandeerd met de ogen geknipperd en hun oren gespitst bij het horen van deze gemengde koorzang.
Inmiddels is het St.-Petruskoor uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 50 leden bestaande uit alten, sopranen, bassen, baritons en tenoren. Met gepaste trots vermelden wij een groeiend aantal jonge leden hebben tussen de 14 en 21 jaar.

Het koor beheerst een groot repertoire met meer dan 15 meerstemmige missen en bijna 200 motetten in vele stijlen, die tijdens de zondagse eucharistievieringen ten gehoren worden gebracht. Sinds januari 2000 staat het koor onder leiding van Arno Kerkhof , die vanaf 2001 ook de vaste begeleider is. Onder zijn leiding worden naast de gangbare optredens ook de tradities, zoals de jaarlijkse kerstconcerten, enthousisast voortgezet.

Daarnaast wordt meer en meer samengewerkt met instrumentale ensembles bij bijzondere gelegenheden.

Tijdens de wekelijkse repetitie op woensdagavond in het Jochem Erenshuis wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. ook de maatschappelijke functie van de vereniging wordt niet uit het oog verloren: jaarlijks worden het kooruistapje, de nieuwjaarsborrel en vele kleinere gelegenheden gebruikt om de onderlinge band te versterken.