HH MISSEN VANUIT H. PETRUSKERK ZIJN VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN

Wilt u thuis de H Mis vanuit onze kerk volgen? Dat kan heel gemakkelijk. Bij uw computer moet u onze website http://www.rk-kerken-sittard.nl bezoeken en daar aanklikken de speciale link of verwijzing naar onze kerk. We hebben de hele maand april vanuit de St.-Rosakapel de H Mis uitgezonden en dat was fantastisch. Mede dankzij het St.-Rosacomité, vrijwilligers van Zitterd Same, en vele anderen!! Nu worden alle HH Missen in de H. Petruskerk uitgezonden via live-stream. In het weekeinde dus op zaterdag om 18u en zondagmorgen om 11u.!!

Rob Merkx wordt nieuwe deken van Sittard

Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard. Hij volgt Wilbert van Rens op, die op 1 mei officieel met emeritaat gaat.

In Sittard wordt hij als pastoor ook verantwoordelijk voor de parochies Petrus en Michaël in de binnenstad, Bernadette (Baandert), Gemma (Sanderbout), Paulus (Limbrichterveld) en Heilig Hart van Jezus (Overhoven). Daarnaast wordt hij rector van de basiliek Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart en van de Gemmakapel. 

Verwacht wordt dat Merkx op 1 juni begint in Sittard. Zijn afscheid en installatie zullen vanwege corona in besloten kring plaatsvinden.

Dodenherdenking

We zijn helaas  genoodzaakt om  Dodenherdenking 2020 in Sittard vanwege het Coronavirus niet in de huidige opzet door te laten gaan. 

Wellicht dat het te zijner tijd in een andere, beperkte vorm wel doorgang zal vinden.

We willen u hartelijk danken voor uw inzet tot nu toe en hopen dat we indien nodig weer op u mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Oranjecomité Sittard

Bisschoppen: Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).  

Dat betekent dat er in ieder geval t/m  13 april geen uitvoeringen en repetities zullen plaatsvinden.

Missen gaan voorlopig niet door

Beste koorleden,
Vanmiddag heeft het Bisdom bekend gemaakt dat t/m 31 maart geen missen mogen plaatsvinden in de Limburgse kerken. Dat betekent dus dat het opluisteren van de mis aanstaande zondag nietdoorgaat.
Het bestuur heeft ook besloten om de repetitie op woensdag 18 maart nietdoor te laten gaan.
Volgende week komt het bestuur bijeen om te praten over het verdere verloop van de situatie.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van het St.- Petruskoor,Ad Canton