Dodenherdenking

We zijn helaas  genoodzaakt om  Dodenherdenking 2020 in Sittard vanwege het Coronavirus niet in de huidige opzet door te laten gaan. 

Wellicht dat het te zijner tijd in een andere, beperkte vorm wel doorgang zal vinden.

We willen u hartelijk danken voor uw inzet tot nu toe en hopen dat we indien nodig weer op u mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Oranjecomité Sittard

Bisschoppen: Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).  

Dat betekent dat er in ieder geval t/m  13 april geen uitvoeringen en repetities zullen plaatsvinden.

Missen gaan voorlopig niet door

Beste koorleden,
Vanmiddag heeft het Bisdom bekend gemaakt dat t/m 31 maart geen missen mogen plaatsvinden in de Limburgse kerken. Dat betekent dus dat het opluisteren van de mis aanstaande zondag nietdoorgaat.
Het bestuur heeft ook besloten om de repetitie op woensdag 18 maart nietdoor te laten gaan.
Volgende week komt het bestuur bijeen om te praten over het verdere verloop van de situatie.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van het St.- Petruskoor,Ad Canton